H51 Ostali poremećaji binokularnog vida


H00-L59 BOLESTI OKA I ADNEKSA
  • H51 OSTALI POREMEĆAJI BINOKULARNOG VIDA 
   • H51.0 Kljenut konjugiranih očnih pokreta
    • Latinski: Paralysis aspectus conjuncti
    • Ostali nazivi: Paraliza konjugovanog gledanja
    • English: Palsy of conjugate gaze
   • H51.1 Insuficijencija i eksces konvergencije
    • Latinski: Insufficientia sive excessus convergentiae
    • Ostali nazivi: Oslabljena ili pojačana konvergencija
    • English: Convergence insufficiency and excess
   • H51.2 Internuklearna oftalmoplegija
    • Latinski: Ophthalmoplegla internuclearis
    • Ostali nazivi: Moždana oduzetost mišića oka
    • English: Internuclear ophthalmoplegia
   • H51.8 Ostali specificirani poremećaji binokularnog vida
    • Latinski: Anomaliae motuum binocularium aliae, specificatae
    • Ostali nazivi: Drugi označeni poremećaji pokretanja oba oka
    • English: Other specified disorders of binocular movement
   • H51.9 Poremećaj binokularnog vida, nespecificiran
    • Latinski: Anomalia motuum binocularium, non specificata
    • Ostali nazivi: Poremećaj pokretanja oba oka, neoznačen
    • English: Disorder of binocular movement, unspecified