H49-H52 Poremećaji očnog mišića, binokularnog vida


H00-L59 BOLESTI OKA I ADNEKSA
 • H49-H52 Poremećaji očnog mišića, binokularnog vida
   • H49 Paralitički strabizam 
    • Latinski: Strabismus paralyticus
    • Ostali nazivi: Razrokost usled oduzetosti mišiča pokretača oka
    • English: Paralytic strabismus
   • H50 Ostali strabizmi 
    • Latinski: Strabismus alius
    • Ostali nazivi: Druga razrokost
    • English: Other strabismus
   • H51 Ostali poremećaji binokularnog vida 
    • Latinski: Anomaliae motuum binocularium aliae
    • Ostali nazivi: Drugi poremećaji pokretanja oba oka
    • English: Other disorders of binocular movement
   • H52 Poremećaji refrakcije i akomodacije 
    • Latinski: Anomaliae refractionis et anomaliae accommodationis
    • Ostali nazivi: Poremećaji prelamanja svetlosti i poremećaji prilagođavanja oka
    • English: Disorders of refraction and accommodation