H00-H06 Poremećaji vjeđe, suznog aparata i očne šupljine


H00-L59 BOLESTI OKA I ADNEKSA
 • H00-H06 Poremećaji vjeđe, suznog aparata i očne šupljine
   • H00 Hordeolum i halacion 
    • Latinski: Hordeolum et chalazion
    • Ostali nazivi: Čmičak i tvrdo zrno u kapku oka
    • English: Hordeolum and chalazion
   • H01 Ostale upale vjeđe 
    • Latinski: Morbi palpebrae inflammatorii alii
    • Ostali nazivi: Druga zapaljenja kapka oka
    • English: Other inflammation of eyelid
   • H02 Drugi poremećaji vjeđe
    • Latinski: Morbi palpebrae alii
    • Ostali nazivi: Druge bolesti kapka oka
    • English: Other disorders of eyelid
   • H04 Bolesti suznog aparata
    • Latinski: Morbi apparatus lacrimalis
    • Ostali nazivi: Bolesti suznog aparata
    • English: Disorders of lacrimal system
   • H05 Bolesti očne šupljine
    • Latinski: Morbi orbitae
    • Ostali nazivi: Bolesti duplje oka
    • English: Disorders of orbit